Постанова правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” “Про затвердження положень про закордонні представництва Фонду. 30 травня 1995 р.

Постанова правління Українського національного фонду “Взаєморозуміння і примирення” “Про затвердження положень про закордонні представництва Фонду. 30 травня 1995 р.

ЦДАВО України. Ф. 5250. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 11

Leave a Comment

Перейти до вмісту