Список на виплату утримання співробітникам Генерального писаря. 2 жовтня 1917 р.

Список на виплату утримання співробітникам Генерального писаря. 2 жовтня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 1434, оп. 1, спр. 4, арк. 166зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту