Про українізацію народних шкіл та війська, активізацію роботи Генерального Секретаріату — з протоколу Сьомих зборів Київської губернської української ради. 5 вересня 1917 р.

Про українізацію народних шкіл та війська, активізацію роботи Генерального Секретаріату — з протоколу Сьомих зборів Київської губернської української ради. 5 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 2245, оп. 1, спр. 1, арк. 1920зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту