Посвідчення, видане Адміністративно-юридичним відділом Департаменту загальних справ Міністерства народної освіти УНР В. Модзалевському на право обрання приміщення для Бібліотечно-архівного відділу. 12 квітня 1918 р.

Посвідчення, видане Адміністративно-юридичним відділом Департаменту загальних справ Міністерства народної освіти УНР В. Модзалевському на право обрання приміщення для Бібліотечно-архівного відділу. 12 квітня 1918 р.

ЦДАВО України. ф. 2581, оп. 1, спр. 227, арк. 28.

Leave a Comment

Перейти до вмісту