З матеріалів навчальної референтури Крайового проводу Організації українських націоналістів «Державницький вишкіл». 1943 р.

З матеріалів навчальної референтури Крайового проводу Організації українських націоналістів «Державницький вишкіл». 1943 р.

ЦДАВО України. Ф. 3833. Оп. 1. Спр. 264. Арк. 1

Leave a Comment

Перейти до вмісту