Повідомлення зі “Зведення агентурних свідчень про український рух у м. Харкові” із відображенням позиції харківської інтелігенції з приводу висунення кандидатів до IV Державної Думи. 26 липня 1912 р.

Повідомлення зі “Зведення агентурних свідчень про український рух у м. Харкові” із відображенням позиції харківської інтелігенції з приводу висунення кандидатів до IV Державної Думи. 26 липня 1912 р.

ЦДІАК України. Ф. 705. Оп. 2. Спр. 105. Арк. 21 зв.-22

Leave a Comment

Перейти до вмісту