Лист Волинського губернського комісара пошт і телеграфів Директорії УНР про неправдиве звинувачення його Міністром пошт і телеграфів УНР І. Паливодою в перевищенні владою. 5 квітня 1919 р.

Лист Волинського губернського комісара пошт і телеграфів Директорії УНР про неправдиве звинувачення його Міністром пошт і телеграфів УНР І. Паливодою в перевищенні владою. 5 квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 8. Арк. 9зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту