Олександр Олесь – один із ініціаторів створення Українського вільного університету.

Олександр Олесь - один із ініціаторів створення Українського вільного університету.

ЦДАВО України. Ф. 3832. Оп. 1. Спр. 29. Арк. 8

Leave a Comment

Перейти до вмісту