Акт Комісії Канцелярії Директорії УНР про облік речей, що зберігалися в скрині Канцелярії. 14 грудня 1920 р.

Акт Комісії Канцелярії Директорії УНР про облік речей, що зберігалися в скрині Канцелярії. 14 грудня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 2. Спр. 65. Арк. 23

Leave a Comment

Перейти до вмісту