Головний Отаман Військ УНР Симон Петлюра. 1919 р.

Головний Отаман Військ УНР Симон Петлюра. 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 2562. Оп. 1. Спр. 90. Арк. 33

Leave a Comment

Перейти до вмісту