Фотокартка могили стрільця [УГА] М. Замлинного, який помер 23 січня 1921 р. у військовій лікарні і похований на кладовищі Св. Вацлава в Пільзні. Без дати.

Фотокартка могили стрільця [УГА] М. Замлинного, який помер 23 січня 1921 р. у військовій лікарні і похований на кладовищі Св. Вацлава в Пільзні. Без дати.

ЦДАВО України. Ф. 3521. Оп. 2. Спр. 143. Арк. 48

Leave a Comment

Перейти до вмісту