Привітання від Благодійного товариства “Велика сім’я” Президента України з прийняттям Конституції України. 2 липня 1996 р.

Привітання від Благодійного товариства “Велика сім'я” Президента України з прийняттям Конституції України. 2 липня 1996 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 1035. Арк. 144

Leave a Comment

Перейти до вмісту