Закон УНР про тимчасове утворення при народних управах продовольчих відділів. 4 липня 1919 р.

Закон УНР про тимчасове утворення при народних управах продовольчих відділів. 4 липня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 9. Оп. 1. Спр. 81. Арк. 4

Leave a Comment