43-4778-3-63-080_1.jpg

Проєкт Концепції Державної програми охорони навколишнього природного середовища і раціонального використання природних ресурсів України на період до 2005 року, підготовлений Міністерства охорони навколишнього природного середовища України.
5 серпня 1992 р.
ЦДАВО України. Ф. 4778. Оп. 3. Спр. 63. Арк. 76 — 84.

Leave a Comment

Перейти до вмісту