Указ Президента України Л. Кравчука № 185/93 «Про посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 29 травня 1993 р.

Указ Президента України Л. Кравчука № 185/93 «Про посилення соціального захисту громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи». 29 травня 1993 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 1. Спр. 149. Арк. 142

Leave a Comment

Перейти до вмісту