Лист Просвітнього відділу Союзу визволення України до командування…

Лист Просвітнього відділу Союзу визволення України до командування...

Лист Просвітнього відділу Союзу визволення України до командування Фрайштадського табору (Австрія). 17 січня 1916 р.
ЦДАВО України, ф. 4404, оп. 1, спр. 22, арк. 5-5 зв., 6

Leave a Comment