Лист члена президії Союзу визволення України А. І. Жука…

Лист члена президії Союзу визволення України А. І. Жука...

Лист члена президії Союзу визволення України А. І. Жука до громадського і освітнього діяча І. П. Крип’якевича про організацію шкільництва на Волині. 09 липня 1916 р.
ЦДАВО України, ф. 4405, оп. 1, спр. 65, арк. 71-71 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту