Правила лікарських комісій, які проводять огляд військовослужбовців на одержання пенсії за скороченим терміном, складений т.в.о. Начальника Санітарної частини Армії УНР Ю. Добриловським. 1923 р.

Правила лікарських комісій, які проводять огляд військовослужбовців на одержання пенсії за скороченим терміном, складений т.в.о. Начальника Санітарної частини Армії УНР Ю. Добриловським. 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 30а

Leave a Comment

Перейти до вмісту