Лист Центрального Союзу Українського Студентства в м. Празі до Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі про делегування до Комісії представників українських громадських та студентських організацій представника громади для участі у справі організації хору для виступу на концерті на честь народження Тараса Шевченка. 9 березня 1925 р.

Лист Центрального Союзу Українського Студентства в м. Празі до Української студентської громади ім. Г. Сковороди в м. Празі про делегування до Комісії представників українських громадських та студентських організацій представника громади для участі у справі організації хору для виступу на концерті на честь народження Тараса Шевченка. 9 березня 1925 р.

ЦДАВО України. Ф. 4410. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 112

Leave a Comment

Перейти до вмісту