46-1-22-3560-022.jpg

Лист Комісії Верховної Ради України з питань екологічної політики до Міністерства оборони України стосовно дотримання вимог екологічої безпеки під час здійснення військової діяльності, організації природовідновлюваних та рекультиваційних робіт на військових об'єктах Міністерства оборони України. 24 червня 1996 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3560. Арк. 22.

Leave a Comment

Перейти до вмісту