Про асигнування коштів для підтримання Української преси на окупованій ворожим військом території УНР тощо. 3 березня 1919 р. З журналу засідання Директорії УНР.

Про асигнування коштів для підтримання Української преси на окупованій ворожим військом території УНР тощо. 3 березня 1919 р. З журналу засідання Директорії УНР.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 6. Спр. 2. Арк. 53

Leave a Comment

Перейти до вмісту