Рапорт командира канонерського човна «Терец» командувачу Чорноморським флотом про систематичне розкрадання майна німецькими солдатами. 11 травня 1918 р.

Рапорт командира канонерського човна «Терец» командувачу Чорноморським флотом про систематичне розкрадання майна німецькими солдатами. 11 травня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2203. Оп. 1. Спр. 3. Арк. 49

Leave a Comment

Перейти до вмісту