Постанова Української Центральної Ради про статут Генерального Секретаріату, 16 липня 1917 р.

Постанова Української Центральної Ради про статут Генерального Секретаріату, 16 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф.1115,оп.1, спр.1, арк.12

Leave a Comment

Перейти до вмісту