Лист редакції тижневика «Тризуб» Українському громадському видавничому фонду у Празі з проханням надіслати книги про Україну для пропаганди у Франції. 22 жовтня 1929 р.

Лист редакції тижневика «Тризуб» Українському громадському видавничому фонду у Празі з проханням надіслати книги про Україну для пропаганди у Франції. 22 жовтня 1929 р.

ЦДАВО України. Ф. 3802. Оп. 1. Спр. 123. Арк. 47

Leave a Comment

Перейти до вмісту