Схематичний план Монпарнаського кладовища у м. Парижі, де похований Головний Отаман військ УНР Симон Петлюра. З часопису “Громада”, м. Париж. 1949 р.

Схематичний план Монпарнаського кладовища у м. Парижі, де похований Головний Отаман військ УНР Симон Петлюра. З часопису “Громада”, м. Париж. 1949 р.

ЦДАВО України. Ф. 5235. Оп. 1. Спр. 1559. Арк. 44зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту