Повідомлення Міністерства ісповідань УНР про скликання у м. Вінниці Церковного з’їзду. Не пізніше 4 липня 1920 р.

Повідомлення Міністерства ісповідань УНР про скликання у м. Вінниці Церковного з’їзду. Не пізніше 4 липня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1072. Оп. 1. Спр. 114. Арк. 2

Leave a Comment

Перейти до вмісту