Листування Голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України В. Маслакова щодо погодження плану створення робочих місць для працевлаштування інвалідів на 2012 рік (доповідна записка тощо).

Листування Голови Державної служби з питань інвалідів та ветеранів України В. Маслакова щодо погодження плану створення робочих місць для працевлаштування інвалідів на 2012 рік (доповідна записка тощо).

ЦДАВО України. Ф. 5339. Оп. 2. Спр. 23. Арк. 103

Leave a Comment

Перейти до вмісту