Лист ректора Національного авіаційного університету В. Бабака до Президента України Л. Кучми щодо підвищення статусу Національного авіаційного університету та довідка про Національний авіаційний університет. 13 жовтня 2004 р.

Лист ректора Національного авіаційного університету В. Бабака до Президента України Л. Кучми щодо підвищення статусу Національного авіаційного університету та довідка про Національний авіаційний університет. 13 жовтня 2004 р.

ЦДАВО України. Ф. 5233. Оп. 2. Спр. 6026. Арк. 166

Leave a Comment

Перейти до вмісту