Лист [О. Удовиченка] Начальнику секції інтернованих при Репатріаційній комісії Річі Посполитої Польської щодо інформування представників інтернованих українців у Каліші про прибуття до таборів представників УСРР з пропозицією амністувати козаків і старшин та можливі вчинки більшовицьких провокаторів. 30 березня 1922 р.

Лист [О. Удовиченка] Начальнику секції інтернованих при Репатріаційній комісії Річі Посполитої Польської щодо інформування представників інтернованих українців у Каліші про прибуття до таборів представників УСРР з пропозицією амністувати козаків і старшин та можливі вчинки більшовицьких провокаторів. 30 березня 1922 р.

ЦДАВО України. Ф. 2426. Оп. 1. Спр. 5. Арк. 102

Leave a Comment

Перейти до вмісту