З бюлетеня Української пресової служби про проведення виборів до Сойму Карпатської України. 15 лютого 1939 р.

З бюлетеня Української пресової служби про проведення виборів до Сойму Карпатської України. 15 лютого 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 4465, оп. 1, спр. 126, арк. 50

Leave a Comment