Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки.14 березня 1919 р.

Конституція Української Соціалістичної Радянської Республіки.14 березня 1919 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 1, спр. 12, арк. 12 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту