Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію». Київ, 28 червня 1996 р.

Закон України «Про прийняття Конституції України і введення її в дію». Київ, 28 червня 1996 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 5466, арк. 57. Оригінал. Машинопис. Мова українська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту