Телеграма Головного Отамана військ УНР С. Петлюри губернським комісарам, комендантам, отаманам та редакції «Життя Поділля» про переведення міністерств з Кам’янця до Рівного, згуртування військових частин тощо. [1] квітня 1919 р.

Телеграма Головного Отамана військ УНР С. Петлюри губернським комісарам, комендантам, отаманам та редакції «Життя Поділля» про переведення міністерств з Кам’янця до Рівного, згуртування військових частин тощо. [1] квітня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 538. Оп. 1. Спр. 68. Арк. 43

Leave a Comment

Перейти до вмісту