Другий універсал Української Центральної Ради (робочий варіант), 03 липня 1917 р.

Другий універсал Української Центральної Ради (робочий варіант), 03 липня 1917 р.

ЦДАВО України, ф.1115, оп.1, спр.5, арк.11

Leave a Comment