Малюнок будинку Педагогічного музею, в якому Українська Центральна Рада ухвалила Четвертий Універсал про незалежність України. З “Вістника Української громади у Франції” від 20 січня 1938 р.

Малюнок будинку Педагогічного музею, в якому Українська Центральна Рада ухвалила Четвертий Універсал про незалежність України. З “Вістника Української громади у Франції” від 20 січня 1938 р.

ЦДАВО України. Ф. 3695. Оп. 1. Спр. 44. Арк. 108

Leave a Comment

Перейти до вмісту