Схеми організації і складу Особпунктів №№ 1-7 ВЧК Особвідділення № 6 охорони Польського кордону. . [Червень] 1921 р.

Схеми організації і складу Особпунктів №№ 1-7 ВЧК Особвідділення № 6 охорони Польського кордону. . [Червень] 1921 р.

ЦДАВО України. Ф. 2297. Оп. 1. Спр. 17а. Арк. 52

Leave a Comment

Перейти до вмісту