Заява делегатів Більського повіту Гродненської губернії до Канцелярії Директорії УНР про приєднання повіту до УНР. 27 січня 1919 р.

Заява делегатів Більського повіту Гродненської губернії до Канцелярії Директорії УНР про приєднання повіту до УНР. 27 січня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1429. Оп. 1. Спр. 17. Арк. 22 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту