Витяг з журналу засідання Ради Народних Міністрів про мобілізацію урядовців центральних та місцевих державних установ. 10 листопада 1919 р.

Витяг з журналу засідання Ради Народних Міністрів про мобілізацію урядовців центральних та місцевих державних установ. 10 листопада 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 190

Leave a Comment

Перейти до вмісту