Пояснювальна записка до проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію заходів щодо вдосконалення космічних технологій».1997 р.

Пояснювальна записка до проєкту Постанови Кабінету Міністрів України «Про реалізацію заходів щодо вдосконалення космічних технологій».1997 р.

ЦДАВО України. Ф. 2. Оп. 15. Спр. 5743. Арк. 45

Leave a Comment

Перейти до вмісту