Заява Л. Сологуб голові Бібліотечно-архівного відділу при Головному управлінні мистецтв та національної культури про зарахування її на посаду. 26 серпня 1918 р.

Заява Л. Сологуб голові Бібліотечно-архівного відділу при Головному управлінні мистецтв та національної культури про зарахування її на посаду. 26 серпня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 2457. Оп. 1. Спр. 58. Арк. 12

Leave a Comment