Конституція України. Київ, 28 червня 1996 р.

Конституція України. Київ, 28 червня 1996 р.

ЦДАВО України, ф. 1, оп. 16, спр. 5466, арк. 35. Оригінал. Машинопис. Мова українська.

Leave a Comment

Перейти до вмісту