З журналу засідання Ради Народних Міністрів про надання одноразової допомоги урядовцям центральних і місцевих установ. 31 жовтня 1919 р.

З журналу засідання Ради Народних Міністрів про надання одноразової допомоги урядовцям центральних і місцевих установ. 31 жовтня 1919 р.

ЦДАВО України. Ф. 1065. Оп. 1. Спр. 14. Арк. 184 зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту