Резолюція Головного Отамана військ УНР С. Петлюри на рапорті Інспектора кінноти УНР щодо формування окремої кінної частини для стратегічних завдань. 16 жовтня 1920 р.

Резолюція Головного Отамана військ УНР С. Петлюри на рапорті Інспектора кінноти УНР щодо формування окремої кінної частини для стратегічних завдань. 16 жовтня 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1078. Оп. 2. Спр. 125. Арк. 35

Leave a Comment

Перейти до вмісту