Чернетка листа Гетьмана П. Скоропадського Королю Болгарії Фердинанду І про встановлення дипломатичних відносин з Болгарським королівством. 1 липня 1918 р.

Чернетка листа Гетьмана П. Скоропадського Королю Болгарії Фердинанду І про встановлення дипломатичних відносин з Болгарським королівством. 1 липня 1918 р.

ЦДАВО України. Ф. 3766. Оп. 1. Спр. 116. Арк. 1зв.

Leave a Comment

Перейти до вмісту