Про затвердження складу Генерального Секретаріату УЦР Тимчасовим урядом — із всеросійських газет. 1 вересня 1917 р.

Про затвердження складу Генерального Секретаріату УЦР Тимчасовим урядом — із всеросійських газет. 1 вересня 1917 р.

ЦДАВО України, ф. 3156, оп. 1, спр., 140, арк. 41

Leave a Comment