Афіша Управи просвітницької спілки “Українська культура” з зображенням Г. Сковороди. 1919-1920 рр.

Афіша Управи просвітницької спілки "Українська культура" з зображенням Г. Сковороди. 1919-1920 рр.

ЦДАВО України. Ф. 3213. Оп. 1. Спр. 11. Арк. 103

Leave a Comment

Перейти до вмісту