З бюлетеня Пресової служби Карпатської України про проведення виборів до Сойму Карпатської України. 13 лютого 1939 р.

З бюлетеня Пресової служби Карпатської України про проведення виборів до Сойму Карпатської України. 13 лютого 1939 р.

ЦДАВО України. Ф. 3575, оп. 1, спр. 19, арк. 65

Leave a Comment

Перейти до вмісту