Двотижневик «Український інвалід». Вересень 1923 р.

Двотижневик «Український інвалід». Вересень 1923 р.

ЦДАВО України. Ф. 3307. Оп. 1. Спр. 26. Арк. 7

Leave a Comment

Перейти до вмісту