51-1-22-3566-011.jpg

Листування Київської міської державної адміністрації з Комісією Верховної Ради України з питань екологічної політики щодо розгляду ситуації, що склалася у зв'язку з накопиченням і утилізації твердих побутових відходів в м. Києві та функціонування міського сміттєспалювального заводу «Енергія». 13 лютого 1997 р.
ЦДАВО України. Ф. 1. Оп. 22. Спр. 3566. Арк. 11 - 13.

Leave a Comment

Перейти до вмісту