Закордонний паспорт громадянина УНР на ім’я М. Самойловича – [члена УЦР, співака], псаломщика. 14 листопада 1920 р.

Закордонний паспорт громадянина УНР на ім’я М. Самойловича - [члена УЦР, співака], псаломщика. 14 листопада 1920 р.

ЦДАВО України. Ф. 1092. Оп. 5. Спр. 15. Арк. 198

Leave a Comment

Перейти до вмісту